Çocuk Yaşadığını ÖĞRENİR.. KORU'da Yaşar

NİÇİN YARATICI DRAMA

Okul öncesi eğitimin temel ihtiyaçları açısından baktığımızda yaratıcı dramanın oldukça önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Dinleme becerilerinin gelişmesi, rahatlama ve gevşeme çalışmaları, grubun birbirini tanıması, adapte olması, kaynaşması, bir gruba ait olma ihtiyacının karşılanması, başkaları ile ilişki kurabilme, kendi potansiyelini keşfetme..vb. birçok konuda motivasyon sağlar. Çocuklar yaratıcı drama ile özgürlük içinde eğitim alırlar. Bu yaş çocuğu yaparak yaşayarak öğrendiğinden en önemli öğretim metodlarından biridir. Tüm bedenlerini hareket ettirerek çalışırlar ve aynı zamanda zihinleri de koordineli hareket eder. Çocuklar
tarafından da oyun olarak algılandığından eğlendiricidir.
Sonuçta yaratıcı drama:

1. Çocuğun ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmasına yardımcı olur,
2. Çocuğun öğrenirken zevk almasına, mutlu ve keyifli olmasına yardımcı olur,
3. Çocuğun yaşadıkları için düşünmesini, duyguları anlamasını ve anlamlandırmasını ve farkına varmasını sağlar,
4. Düşündüklerini özgürce ifade etmesini sağlar,
5. Dinlemeyi, kendini doğru bir biçimde ifade etmeyi, dolayısıyla iletişimi etkin olarak kullanmayı sağlar,
6. Sorun çözmeyi öğretir ve yaratıcı olmayı sağlar,
7. Potansiyeli tam olarak kullanmayı, yetenek ve eğilimleri keşfetmeyi sağlar,
8. Bağımsız karar verebilme ve bunu uygulayabilme olanağı sağlar,
9. Olumlu düşünceyi pekiştirir,
10. Kendİne güveni geliştirir,
11. Farklılıkları kabul etmeyi sağlar,
12. Her türlü kavramı geliştirmek için motive edici, eğlenceli bir eğitim öğretim ortamı sağlar.

AMACIMIZ

Yaratıcı drama okul öncesi eğitimin vazgeçilmez metodlarından biridir. Eğitim programımı içine yaratıcı dramayı alarak
hem programımızın kalitesini sağlamayı hem de, çocukların benlik kavramlarının gelişmesine yardımcı olmayı, kavramları
öğrenirken eğlenerek, sıkılmadan öğrenmenin sağlanmasını, iletişim becerilerinin kazanılmasını ve çocuğun zengin duygusal
deneyimler kazanmasını hedefledik.

KORU’DA YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Koru Yaratıcı Drama eğitimi anlamında 2 tip eğitim olanağı sunmaktadır:

1. Okul öncesi eğitimin gereği olan ve anaokulumuzun bünyesinde kayıtlı öğrencilerimizin ücretsiz olarak yararlandıkları,
her yaş grubu için, yaşlarının gereklerine göre düzenlenen yaratıcı drama saatleri. Aslında yaratıcı dramayı bir ders saati
olarak görmediğimizi de belirtmek gerekir. Yaratıcı drama tekniğini tüm konularımızı işlerken bir öğretim metodu olarak da
kullanmaktayız. Ancak ayrı bir saat olarak da konunun uzmanı öğretmenimiz Gülderen Bölük çocuklarımızla çalışmaktadır.

2. KORU AKTİVİTE MERKEZİ – YARATICI DRAMA ATÖLYESİ çalışmaları da mevcuttur. 3-12 yaş arasında çocuklar için düzenlenen
aktivitemize dışarıdan katılım mümkündür.