Çocuk Yaşadığını ÖĞRENİR.. KORU'da Yaşar

Bazı uygulamalarda gördüğümüz şekliyle eğitim, öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri ezberleyip, istendiği zaman ve şekilde aynen tekrarlamasından ibarettir. Oysa eğitimin en genel hedefi, ezberlenen bilgiyi, doğru yanıt olarak öğretmene tekrarlayan çocuk yerine, nasıl öğrenileceğini ve düşünmeyi bilen bireyler kazandırmaktır. Başka bir deyişle eğitim, 21. yy. da yaşayabilmek, çalışabilmek ve her türlü ortama uyum sağlayabilmek için, yaratıcı, problem çözme becerilerine sahip ve kendi kendine yeterli olmayı hedefler. Koru, 0-6 yaş döneminin ve okul öncesi eğitimin öneminin bilincinde, eğitim felsefesini oluşturmuştur.

Koru’ da:

  • Öğrenmeyi öğrenme asıl hedeftir.
  • Öğretmen-çocuk ilişkisinde problem çözme becerileri ve iletişim hakimdir.
  • Kuralların belirlenmesinde çocuk da etkindir.
  • Öğretmen salt otorite ve her şeyi bilen bir kişi değil, bilgi dağarcığını geliştirmek ve öğrenmeyi öğrenmek için kaynak konumundadır.
  • Öğretmen kendi uygulamaları üzerinde düşünen, kendini yenileyen ve öğrenen bireydir.